Ochrana osobních údajů

   Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem.  Ochranu Vašich soukromých údajů beru vážně a chci, abyste se při návštěvě  mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

   Moje registrace je vedena ve Veřejném registru zpracování osobních údajů na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00071474.

   Vaše osobní údaje nejsou na stránkách webu jsm-motoservis získávány bez vašeho vědomí. Osobní údaje, které dobrovolně vyplníte do webového formuláře zpracovávám v souladu se Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 – GDPR.

Právo na informace

   Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory  mé snaze o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.

   Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat přes kontaktní formulář. Jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

   Když navštívíte  moje webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy,  když mi je poskytnete z vlastní vůle, například z kontaktního formuláře, při stažení eBooku zdarma, při vyplnění objednávky, apod.

Možnost odhlášení

   Vaše údaje jsou součástí mojí databáze nadšenců naladěných na podobnou frekvenci. Tyto kontakty využívám k zasílání odkazů na nové příspěvky na mých internetových stránkách, blogu a facebooku a k předávání informací, které pro Vás mohou být hodnotné. Vaše účast na tomto je samozřejmě dobrovolná.

Bezpečnost

   JSM motoservis Jan Sklenář přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby vedené údaje chránil proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

   JSM motoservis Jan Sklenář používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

   Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

   Pokud nechcete být součástí mojí databáze, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohl Vaše údaje z databáze vymazat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

   JSM motoservis Jan Sklenář nepoužívá cookies.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

   Prohlášení prodávajícího: JSM motoservis Jan Sklenář se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jakéhokoli produktu jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

   Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

   Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze JSM motoservis Jan Sklenář jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 – GDPR, a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal emaily s marketingovým obsahem a informace o novinkách na webu a sociálních sítích, týkajících se  světa okolo motocyklů.